Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków LGD Stobrawski Zielony Szlak

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 września 2012 r. o godz. 16.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój.


Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2.  Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku Zebrania.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2008 – 2012.
 6. Wybory władz statutowych Stowarzyszenia na lata 2012 – 2016 (Zarząd, Komisja Rewizyjna):
 1. wybór Komisji skrutacyjnej
 2. przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały
 3. przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały
 1. Ukonstytuowanie się nowych władz.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie zebrania.

 

Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania Członków nie stawi się połowa członków uprawnionych do głosowania, Zarząd ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim dowolnym przez niego wyznaczonym terminie. Brak uprawnionych do głosowania członków w drugim terminie, nie stanowi przeszkody do podjęcia ważnych uchwał Walnego Zebrania Członków.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png