Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków LGD Stobrawski Zielony Szlak

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 września 2012 r. o godz. 16.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój.


Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2.  Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku Zebrania.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2008 – 2012.
 6. Wybory władz statutowych Stowarzyszenia na lata 2012 – 2016 (Zarząd, Komisja Rewizyjna):
 1. wybór Komisji skrutacyjnej
 2. przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały
 3. przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały
 1. Ukonstytuowanie się nowych władz.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie zebrania.

 

Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania Członków nie stawi się połowa członków uprawnionych do głosowania, Zarząd ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim dowolnym przez niego wyznaczonym terminie. Brak uprawnionych do głosowania członków w drugim terminie, nie stanowi przeszkody do podjęcia ważnych uchwał Walnego Zebrania Członków.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png