Komunikat GIOŚ z dn. 11.02.2021

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 10.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie oleskim. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego wyniosło 118 mikrogramów/m3. Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasto Olesno. Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 9 tys. Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 11.02.2021 r. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/2787 Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Komunikat jest ważny od 11-02-2021 08:55:00 do 13-02-2021 08:54:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png