Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Jełowej

Na zdjęciu znajduje się sześć ujęć Publicznego Przedszkola w Jełowej, zestawionych w kolaż. Trzy fotografie znajdujące się na górze przedstawiają budynek z zewnątrz, natomiast trzy na dołu kolażu - sale przedszkole wewnątrz.

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  W JEŁOWEJ

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE KART ZGŁOSZEŃ odbywać się będzie od 15.02. 2021r. do 5.03.2021r.

Celem naszego działania będzie pomóc odnieść sukces, każdemu dziecku: ,,różnym krokiem, ale jedną drogą”. Nasz absolwent przedszkola to człowiek:

1. Uczciwy, prawy i prawdomówny, który zna normy zachowania, szanuje własność swoją i kolegów, swoje złe zachowanie poprawia, mówi prawdę.

2. Zaradny i samodzielny, który potrafi samodzielnie wykonać czynności samoobsługowe, wykonać zadania zlecone przez nauczyciela, chętnie bierze udział  w zabawie.

3.Odpowiedzialny i obowiązkowy, który zna swoje prawa i obowiązki, uczy się odpowiedzialności za swoje zachowanie.

4. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, który używa form grzecznościowych, uczy się szacunku dla symboli religijnych  i narodowych.

5. Dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych na miarę swoich możliwości, który opanował wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji.

6. Dbający o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,  który stosuje zasady ruchu drogowego, dba  o środowisko naturalne, zna niebezpieczne zabawy.                                                          

Do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. W miarę posiadanych wolnych miejsc  do przedszkola przyjmowane są dzieci spoza Gminy Łubniany.

Informacje i szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: bip.pp.jelowa.lubniany.pl 

Wszelkich informacji udziela dyrektor Publicznego Przedszkola Małgorzata Dreier w gabinecie lub telefonicznie (77) 4211012; 669109810.                        

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png