ZaplanujMYŁubniany

ZaplanujMYŁubniany 
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Czym jest studium?
To podstawowy dokument planistyczny, określający kierunki rozwoju gminy. Na jego podstawie sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i podejmowane są inne działania przestrzenne. W studium napisane i narysowane jest, jak powinna rozwijać się nasza gmina w najbliższych latach. Dobre studium, to dobre zarządzanie przestrzenią dla nas na dziś i dla kolejnych pokoleń na przyszłość.

Kto ma wpływ na studium?
Ty i ja. My wszyscy. Studium współtworzą głównie urbaniści i inni specjaliści z wielu dziedzin. Jednak kto jak nie mieszkańcy znają naszą gminę od podszewki? Dlatego na etapie opracowania projektu studium bardzo ważne jest zaangażowanie wszystkich nas.

Jak i gdzie mogę złożyć wniosek?
- na piśmie w Urzędzie Gminy Łubniany
- tradycyjną drogą pocztową na adres: 
Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail - ug@lubniany.pl
- za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Na wnioski czekamy do 31 maja 2021 r.

Zbiór wniosków do nowego studium

Gmina Łubniany przystąpiła do opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To podstawowy dokument planistyczny, który określa długookresowe kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Na jego podstawie sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i podejmowane są inne działania przestrzenne. Wnioski do projektu Studium można składać już od dziś do 31 maja 2021 r.

Jak i gdzie można złożyć wniosek?

  • na piśmie w Urzędzie Gminy Łubniany,
  • tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Przykładowy formularz wniosku dostępny jest pod adresem: https://bip.lubniany.pl/6175/925/procedura-sporzadzenia-nowego-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-lubniany.html

Ankieta – kierunki rozwoju gminy Łubniany:

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego wyniki posłużą weryfikacji dotychczasowych oraz wyznaczeniu nowych kierunków rozwoju przestrzennego naszej gminy. Ankiety przyjmowane będą do końca maja 2021 r. Ich wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 5-10 minut. Dziękujemy za udział w badaniu. Kliknij w grafikę, by przejść do wypełnienia ankiety.
Studium ankieta 2.jpeg

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png