Oświadczenie Wójta Gminy Łubniany

                                                                                           Łubniany, dn. 12 marca 2021 r.

 

Oświadczenie

 

W związku z moją decyzją o odwołaniu Pana Krystiana Czecha ze stanowiska Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury, przedstawiam swoje stanowisko w tej sprawie.

Doceniam dorobek zawodowy i artystyczny Pana Krystiana Czecha, ale nie tego dotyczy moja decyzja w przedmiocie odwołania go ze stanowiska. Gdyby moja decyzja wynikała jedynie z chęci dokonania zmiany na tym stanowisku, to nie odkładałbym jej przez minione dwa lata.

Bezpośrednim powodem czynności poprzedzających odwołanie dyrektora była analiza, złożonego przez niego, rozliczenia dotacji podmiotowej na działalność ŁOK i dostrzeżone tam nieprawidłowości. Podkreślam, że analiza sprawozdania finansowego jest moim ustawowym obowiązkiem, a za prawidłowość rozliczeń finansowych odpowiadam osobiście. Na tej podstawie zleciłem kontrolę w zakresie gospodarki finansowej ŁOK za lata 2016-2020, której ustalenia nie tylko potwierdziły zaistniałe nieprawidłowości, ale ujawniono permanentny stan naruszeń prawa, trwający przynajmniej pięć lat, co wskazuje na działania na szkodę osoby prawnej, jaką jest Łubniański Ośrodek Kultury.

Z całą pewnością ustalenia kontroli noszą cechy rażącego naruszenia prawa przez osobę zarządzającą naszym ŁOK-iem. Po dogłębnym przeanalizowaniu sprawy przez służby finansowe gminy, zespół kontrolny oraz prawnika tut. urzędu, podjąłem decyzję o odwołaniu Pana Dyrektora ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym zawiadomieniu Rzecznika dyscypliny finansów publicznych o zaistniałych naruszeniach prawa.

Chcę jednocześnie wyjaśnić, iż zgodnie z przepisami prawa, ujawnienie rażących nieprawidłowościw gospodarce finansowej podległej jednostki, obliguje mnie do skierowania zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do właściwego miejscowo Rzecznika. W przypadku braku takiego zawiadomienia odpowiedzialność dotknęłaby także mojej osoby z tytułu braku nadzoru.

Szanowni Państwo, bez względu na to, ile jeszcze padnie słów w przedmiotowej sprawie, chcę z całą mocą podkreślić, iż przepisy prawa w tej materii są jasne, a czas pokaże kto miał rację.

 

 

                                       Z wyrazami szacunku

                           Wójt Gminy Łubniany
                           Paweł Wąsiak

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png