Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Spotkania informacyjne nt. Dz. 6.1, 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne na temat zasad aplikowania o środki w ramach Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B - 09.10.2012 r., godz. 10.00,

6.1 Paszport do eksportu - 16.10.2012 r., godz. 10.00,

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej - 25.10.2012 r., godz. 10.00,

Miejsce: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Słowackiego 10, Opole, sala nr 10.

 

Tematyką spotkań bedą następujące zagadnienia:

- dla kogo przeznaczona jest dotacja

- jakie rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegają zwrotowi

- jaka jest intensywność wsparcia i kwota dofinansowania

- kryteria oceny formalnej

- kryteria oceny merytorycznej

W celu rejestracji prosimy o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, firma/instytucja, telefon kontaktowy) na adres e-mail: W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panią Agatą Musioł, nr tel. 77/4232895. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png