Spotkania informacyjne nt. Dz. 6.1, 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne na temat zasad aplikowania o środki w ramach Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B - 09.10.2012 r., godz. 10.00,

6.1 Paszport do eksportu - 16.10.2012 r., godz. 10.00,

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej - 25.10.2012 r., godz. 10.00,

Miejsce: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Słowackiego 10, Opole, sala nr 10.

 

Tematyką spotkań bedą następujące zagadnienia:

- dla kogo przeznaczona jest dotacja

- jakie rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegają zwrotowi

- jaka jest intensywność wsparcia i kwota dofinansowania

- kryteria oceny formalnej

- kryteria oceny merytorycznej

W celu rejestracji prosimy o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, firma/instytucja, telefon kontaktowy) na adres e-mail: W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panią Agatą Musioł, nr tel. 77/4232895. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png