II Wojewódzki Zlot Animatorów Turystyki Rowerowej

Opolski Klub Turystyki Rowerowej RAJDER organizauje Zlot rowerowy pn. II Wojewódzki Zlot Animatorów Turystyki Rowerowej w dniach 19-21 października 2012 r. Baza Zlotu mieścić się będzie w Opolu. Udział w Zlocie jest odpłatny, a część kosztów zostanie pokryta z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Celem imprezy jest m.in. integracja środowiska rowerowego poprzez wzajemne bliższe poznanie się stowarzyszeń oraz osób, wymiana doświadczeń w prowadzeniu stowarzyszeń, ustalenie harmonogramu imprez oraz zakresu współpracy na przyszły rok a także podnoszenie kwalifikacji m.in. w zakładaniu i prowadzeniu stowarzyszeń.

Zlot jest adresowany do liderów i kadry zarządzającej stowarzyszeń i organizacji Województwa Opolskiego, liderów grup nieformalnych i aktywnych osób indywidualnych we wszystkich dziedzinach poza sportowych wykorzystania roweru, m.in. turystyka rowerowa, maratony, rowerowa jazda na orientację oraz rowerowa jazda terenowa o charakterze rekreacyjnym.

Regulamin zlotu jest do pobrania pod adresem: http://www.rajder.opole.pl/kalendarz-imprez/details/109-ii-wojewodzki-zlot-animatorow-turystyki-rowerowej.html

Przy zgłoszeniu e-mail nie trzeba wypełniać karty zgłoszenia, wystarczy w mailu wpisać wszystkie dane jak w karcie zgłoszenia, a wpisowe wpłacić przelewem. Prosimy pamiętać o terminowym zgłoszeniu i o uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia, ilość miejsc noclegowych jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto proszę dokładnie zapoznać się z regulaminem.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png