Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Komunikat dotyczący wystąpienia wirusa ptasiej grypy u ptactwa dzikiego na terenie gminy Popielów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, iż na terenie gminy Popielów z dniem 29 marca 2021 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków – łabędzi niemych. W związku z tym, iż istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby w gospodarstwach przyzagrodowych oraz fermach przemysłowych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do poniższych zasad:

 1. zabezpieczenie obiektów na fermach/gospodarstwach przed dostępem dzikich ptaków w celu uniemożliwienia im kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą.
 2. rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, celem uniknięcia wprowadzenia wirusa grypy ptaków, przez osoby mające bezpośredni kontakt z utrzymywanym drobiem.
 3. bezwzględne przestrzeganie zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych
 4. sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenie zwierzęcego przed wjazdem na teren fermy
 5. niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów takich jak:
 • apatia
 • zmniejszone pobieranie paszy i wody
 • spadek produkcji
 • umiarkowana lub wysoka śmiertelność
 • wysoki stopień zaraźliwości

Dane kontaktowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, tel.  77 54 17 161, fax. 77 451 42 10, e-mail , strona internetowa www.piw.opole.pl

Wirus ptasiej grypy może charakteryzować się:

 • wysokim stopniem zjadliwości;
 • umiarkowana lub wysoka śmiertelność w stadzie;
 • występowanie u ptactwa objawów niespecyficznych, jak apatia zmniejszone pobieranie pokarmu i wody, spadek produkcji.

Wirus nie jest chorobotwórczy dla ludzi, należy jednak stosować podstawowe zasady higieny.

Poniżej zawarto szczegółowe informacje dotyczące zagrożenia i środków ochrony.

PDFO grypie ptaków

PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PDFPtasia grypa wytyczne dla hodowcow

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png