Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Łubniany

w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

 Na podstawie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2012r. poz. 391, poz. 951.)

Wójt Gminy Łubniany

 ZAWIADAMIA,

         W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w październiku 2012 roku oddano do użytkowania odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masów i Łubniany.

         W związku z tym zawiadamiam, że właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W celu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości powinni wystąpić do Urzędu Gminy Łubniany na ul. Opolskiej 104 w Łubnianach o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej do dnia 30.04.2013r.                  

W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku w trybie administracyjnym na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.  (Dz.U. z 2012r. poz. 391 i 951) i Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98.poz 1071 ze zm.).

  Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przykanalika grawitacyjnego można uzyskać w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany ul Opolska 104 Łubniany, tel. 77/42 70 598; 77/42 70 593 w godz. 700 – 1500 

                                                                                            WÓJT GMINY ŁUBNIANY

   KRYSTIAN BALDY

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png