Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Informujemy o możliwości debaty dot. Raportu o stanie Gminy

raport2020wstepwww.png

W debacie nad raportem o stanie gminy, Mieszkańcy mogą zabierać głos, po zgłoszeniu woli zabrania głosu Przewodniczącemu Rady Gminy Łubniany.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Łubniany.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymanych przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy za 2020r. (Urząd Gminy w Łubnianach – sekretariat pok.nr 18/lub m-ce wyznaczone do odbioru poczty).

Rekomendowany wzór zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Łubniany wraz ze wzorem listy podpisów stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Szczegółowe informacje:

Raport o stanie Gminy Łubniany za 2020 rok - Gmina Łubniany (lubniany.pl)

PDF  Raport o stanie Gminy za 2020 r.

DOCX  Wzór zgłoszenia na debatę dotyczącą raportu o stanie Gminy Łubniany za 2020 rok

PDF  Uzupełnienie do Raportu o Stanie Gminy Łubniany za rok 2020 - dot. Rozdziału 6.5

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png