Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Łubniany, dnia 23 czerwca 2021 r.

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadania w zakresie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację „Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej - powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"

Zgodnie z Uchwałą Nr Uchwała nr XXIV/168/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 przekazuję informacje o podmiotach ubiegających się o dotacje na zadanie w zakresie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację „Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej - powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

  1. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole - wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 22 860,00 zł

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 24.06.2021 r.

Wójt

Paweł Wąsiak

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png