Projekt pełno(s)prawni na rynku pracy - program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego

Polska wykazuje  jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Sytuacja ta powoli zmienia się dzięki systemowi wsparcia, ofertom szkoleniowym i mechanizmom wspierającym  osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu zatrudnienia.

Nadal jednak sytuacja osób niepełnosprawnych jest bardzo trudna. Sytuacja nie zmienia się znacząco mimo zwiększania wiedzy i uczestnictwie w kursach oraz szkoleniach osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Obserwacja rynku pracy i doświadczenia w działaniach społecznych pokazują nam, że rozwój wiedzy oraz kompetencji wśród osób z niepełnosprawnością to pierwszy krok.

W późniejszym czasie niezbędne jest indywidualne wsparcie oraz zintensyfikowanie działań wspierających czego przykładem są działania trenerów  pracy.

Odpowiedzią na tę potrzebę jest  projekt „Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego”.

 

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png