Bezpłatne usługi proinnowacyjne na rzecz przedsiębiorstw Polski Południowo - Zachodniej

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy wychodząc naprzeciw istniejącemu zapotrzebowaniu na rynku oraz mając na uwadze trudną sytuację w jakiej obecne znaleźli się  przedsiębiorcy, szczególne z sektora MSP, wynikającą z pogłębiającego się kryzysu przygotowała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pakiet bezpłatnych usług proinnowacyjnych, które mają na celu podnieść konkurencyjność podmiotów funkcjonujących na rynku 3 województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.

Nowe usługi skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ to one w największym stopniu odczuwają skutki złej sytuacji na rynku, której obecnie jesteśmy świadkami. Aby móc w pełni wspomóc dany podmiot i jednocześnie nie obciążać go kosztami usługi proinnowacyjne mają charakter indywidualnego doradztwa oraz świadczone są BEZPŁATNIE w formie pomocy de minimis. Dzięki tym założeniom doradztwo jest w maksymalnym stopniu dopasowane do potrzeb firmy. 

Usługi proinnowacyjne w postaci indywidualnego doradztwa obejmują 3 obszary:

  1. Stymulowanie kreatywności oraz wspieranie postaw innowacyjnych w przedsiębiorstwie –firmie oferujemy warsztaty, których celem jest rozbudzenie kreatywności kadry i wykreowanie innowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do prowadzonej działalności;
  2. Pozyskanie finansowania zewnętrznego na innowacyjne przedsięwzięcia – przedsiębiorcom oferujemy specjalistyczne doradztwo w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym (inwestora) od przygotowania oferty dla inwestora rozmów z inwestorem i zamknięcia transakcji. 
  3. Wspieranie budowy sieci powiązań kooperacyjnych - inicjatyw klastrowych – grupom przedsiębiorców zainteresowanym rozpoczęciem współpracy z innymi podmiotami w formie klastra oferujemy doradztwo w procesie zawiązywania inicjatywy klastrowej poprzez szereg warsztatów tematycznych.

                Powyższe usługi są świadczone w ramach projektu „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług umieszczone  są na stronie projektu: www.proinnowacje.arleg.eu

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png