Kwalifikacja wojskowa 2021

Kwalifikacja wojskowa 2021

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Opolskiego z dnia 26 lipca 2021r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 2002r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
 • osoby urodzone w latach 1999-2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia; 
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji;
 • osoby które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej  do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.    
 • Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu opolskiego przeprowadzona będzie w Opolu przy Placu Katedralnym 2 września do 26 października 2021 r., kobiety – 7.10.2021r.

Terminy kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Gminy Łubniany:

 • 20.10.2021 r. -25.10.2021 r.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję zgodnie z art. 32 ust.10 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png