XXIII Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 04.12.2012 r.

                                                                                    Łubniany, dnia 21 listopada 2012 r.

 

 

 

BORG/10-14

 

 

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

 

 

                                                                               ……………………………………

 

 

Na podstawie Art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  zwołuję w dniu 4 grudnia 2012 r. o godz.14.00 dwudzieste trzecie (nadzwyczajne) posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

    

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łubniany.

 

Materiały dotyczące ww. punktów zostaną przekazane w terminie późniejszym.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)                                                                                                                             

 

  Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

 

                                                                                               Albert Wiench

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png