Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Zaproszenie do udziału w projekcie "Kuźnia przedsiębiorczości"

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL prowadzi nabór do projektu „Kuźnia przedsiębiorczości” Działanie 8.1.2 PO KL.

Formy wsparcia w ramach projektu będą realizowane w ramach dwóch ścieżek.

 1. Ścieżka przekwalifikowania, która obejmować będzie:
  • doradztwo zawodowe
  • doradztwo psychologiczne
  • przekwalifikowujące szkolenia zawodowe
  • dodatek szkoleniowy za udział w szkoleniach zawodowych
  • pośrednictwo pracy
 1. Ścieżka samozatrudnienia, która obejmować będzie:
  • doradztwo zawodowe
  • szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu
  • dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł.
  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w okresie do 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej, w kwocie maksymalnie do 1 050 zł.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu trwa do 26 listopada 2012 r.

Formularze rekrutacyjne do każdej ze ścieżek i opis projektu znajdą Państwo na stronie www.kuznia.opole.frdl.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 51 45-018 Opole

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png