Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolnej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska

Obraz1.png

Gmina Łubniany
realizuje operację typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

pn. „Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolnej
w miejscowości Dąbrówka Łubniańska”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Tytuł operacji Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych
ul. Szkolnej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska
Wartość operacji Ogółem: 552 655,47 zł
w tym środki z:
Unii Europejskiej EFRROW –  351 654,00 zł
Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego  -  201 001,47 zł
Cele operacji Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców poprzez budowę drogi dojazdowej ul. Szkolnej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska
Efekty operacji Gmina Łubniany poprzez realizację projektu pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolnej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska ” polepszy warunki komunikacyjne pojazdów, jak i  pieszych oraz rowerzystów, a także podniesie walory estetyczne miejscowości Dąbrówka Łubniańska poprzez budowę drogi na odcinku 697 m.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Urząd Gminy Łubniany

 

Obraz3.jpeg

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png