Komunikat GIOŚ z dnia 14.12.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 13.12.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim oraz o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) w powiecie krapkowickim dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego wyniosło 121,9 µg/m3, w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Wyszyńskiego wyniosło 107 µg/m3, a w Zdzieszowicach przy ul. Piastów wyniosło 157,9 µg/m3. Prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w dniu 14.12.2021 r. na terenie województwa opolskiego.

Komunikat jest ważny od 14-12-2021 09:15:00 do 16-12-2021 23:57:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png