Informacje KRUS

Warsztaty artystyczne nagrodą w corocznym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci, organizowanym przez KRUS

Opolski KRUS, w ramach corocznie organizowanego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod nazwą „Bezpiecznie na wsi”, współpracuje od kilku lat ze Szkołą Plastyczną w Opolu, która organizuje laureatom szczególną formę nagrody.

Pod okiem nauczycieli – wykładowców Opolskiego Plastyczniaka, nagrodzone dzieci biorą udział w specjalistycznych zajęciach, przygotowanych z myślą o rozwijaniu ich pasji w wielu różnych dziedzinach plastycznych.

Opolski Plastyczniak tak opisuje przeprowadzone niedawno zajęcia:

„Zajęcia artystyczne w Plastyczniaku to nie tylko szansa na zdobycie cennych umiejętności, rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości, ale i relaks, aktywny wypoczynek i dobra zabawa. Przekonali się o tym ostatnio laureaci XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Opolu.

Laureaci Konkursu zostali zaproszeni na warsztaty, a nagrodzone prace zostały wyeksponowane na pierwszym piętrze plastyczniakowego Ogniska. W ramach tego wydarzenia uruchomiono dwie pracownie – uczestnicy warsztatów mogli dzięki temu spróbować swych sił w różnych dziedzinach plastycznych i nauczyć się kilku technik. Zajęcia prowadzili artyści plastycy, pedagodzy opolskiego Plastyczniaka. Warsztaty z podstaw projektowania, przeprowadzone przez panią Annę Grzesik zakładały wykonanie ekologicznej kartki świątecznej. Uczestnicy warsztatów poznali w trakcie pracy podstawowe etapy procesu projektowania: najpierw tworzyli szkic, wybierając z kilku swoich pomysłów na wykonanie eko-kartki ten najlepszy, potem realizowali projekt z użyciem różnych eko-materiałów: suszu roślinnego, kartonu karbowanego, wełny, lnu, konopi, maty kokosowej i gazet.

Druga część warsztatów odbyła się w pracowni ceramiki pod okiem pani Anny Boruch-Kuńki i pana Krzysztofa Rzepczyńskiego. Uczestnicy warsztatów mieli do wykonania mozaikę, inspirowaną jesiennym pejzażem. W skupieniu układali kompozycje złożone z małych, nieregularnych, barwionych na różne kolory elementów. Po ułożeniu mozaik podkłady, wzmocnione nylonową siatką, zostały z drugiej strony zalane gipsem.

To kolejna już edycja warsztatów, które organizuje szkoła, przy współpracy z KRUS-em – wyjaśnia pani Dyrektor Małgorzata Gałązka. W zeszłym roku warsztaty nie odbyły się ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, więc tym bardziej cieszymy się tegoroczną edycją Konkursu, w ramach której udało się warsztaty zorganizować”.

Ze względu na trwającą pandemię zajęcia odbywają się dwuetapowo, tzn. w dwóch terminach, co umożliwia bezpieczny udział dzieci w warsztatach, przy zachowaniu wszystkich zaleceń epidemicznych.

 

Finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

W okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym jest możliwość - od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną - finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za:

 • rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek,
 • rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Uprawnienie do finansowania tych składek jest przyznawane na okres:

 • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
 • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Uprawnienia w tym zakresie pobierane z różnych tytułów i w różnych systemach podlegają zsumowaniu i nie mogą przekroczyć ustawowego okresu 3 lub 6 lat.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe finansowana jest z dotacji budżetu państwa natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie opłacana jest indywidualnie przez rolnika.

Osoba, która ubiega się o finansowanie składek winna:

 • złożyć wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS
 • złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie, w przypadku osób, które  nie podlegają w KRUS,
 • przedłożyć skrócony odpisu aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • nie podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiadać ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty,
 • zaprzestać prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo zawiesić jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność gospodarcza nie może być prowadzona).

 

Drugi rodzic w tym czasie nie powinien korzystać z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo w ZUS

Sam fakt pobierania świadczenia rodzicielskiego nie ma wpływu na przyznanie przez KRUS uprawnienia do finansowania składki z budżetu państwa, o ile drugi rodzić pobierający to świadczenie nie korzysta z finansowania składek w ZUS.

Osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje prawo wyboru finansowania składki na to ubezpieczenie w ZUS lub KRUS.

 

Zachowaj ostrożność zimą!

Nawiązując do obecnej pory roku, zbliżających się ferii zimowych dla dzieci oraz panujących za oknem warunków pogodowych Oddział Regionalny KRUS w Opolu przekazuje zalecenia prewencyjne, dotyczące zapobiegania upadkom, adresowane szczególnie do dzieci:

 • aby zapobiec upadkom należy stosować odpowiednie obuwie z podeszwą antypoślizgową,
 • wszelkie prace na wysokości, np. na pomostach, drabinach, drzewach, dachach, powinny być wzbronione dzieciom z uwagi na zagrożenie upadkiem - dzieci bywają mniej uważne, tym bardziej, gdy są pochłonięte powierzonym zadaniem. Nie są w stanie ocenić zagrożenia i przewidzieć skutków nieostrożności, które w przypadku upadku z wysokości mogą wiązać się z poważnym urazem głowy, kręgosłupa lub kończyn, a nawet śmiercią,
 • należy uważnie schodzić z niezadaszonych, oblodzonych schodów, korzystając przy tym z poręczy i uchwytów,
 • należy dostosować odzież wierzchnią odpowiednią do panujących warunków pogodowych,
 • w czasie przemieszczania się podczas zapadającego zmierzchu należy dołączyć do odzieży wierzchniej lub plecaków, toreb itd. widocznego dla kierowców odblasku.

 

 

ULOTKA WYPADKI - nowa-1.png

ULOTKA WYPADKI - nowa-2.png

 

 

 

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png