INFORMACJA

Łubniany, dnia 5 stycznia 2022

RG.3137.1.2022.KL

 

Mieszkańcy Gminy Łubniany

W związku ze zmianą wykonawcy w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany informujemy, że firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach podczas ostatnich odbiorów będzie również odbierać pojemniki. Do czasu podstawienia pojemników zostaną do Państwa dostarczone worki na odpady. Nowy wykonawca będzie dostarczał pojemniki do końca bieżącego miesiąca tj. stycznia. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na dotychczasowych zasadach.

O ewentualnych zmianach będziemy informować w późniejszym czasie

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
Piotr Dziedzic

informacja_pojemniki_smieci.jpeg

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png