Spotkanie informacyjno - szkoleniowe nt. mikrodotacji

CHCESZ ZDOBYĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ,
W KTÓREJ DZIAŁASZ?

 

DZIAŁASZ OD 6 DO 36 MIESIĘCY?

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE

23 stycznia 2013 r. (środa)

W Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych „www.trzecisektor.opole.plprzy ul. Żeromskiego 3, w Opolu (naprzeciw kina Helios), o godz. 13:30 – 15.30

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje, że w związku
z realizacją projektu pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych
z województwa opolskiego”, będzie przyznawać lokalnym organizacjom mikrodotacje przeznaczone na rozwój organizacji, jak również  realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO.

            Mikrodotacje przeznaczone będą dla organizacji z województwa opolskiego, które działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2012 r., mają charakter lokalny oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć.

            Wysokość mikrodotacji może wynosić do 10 tys. zł.

            Otrzymane w ramach dotacji wsparcie finansowe można będzie przeznaczyć m.in. na:

- realizacje działań w obszarach pożytku publicznego,

- rozwój infrastrukturalny organizacji,

- podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy

- poszerzenie świadczonych usług.

 W związku z tym Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wspólnie z Urzędem Miasta Opola  zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, w ramach, którego przedstawione zostaną:

- zasady dotyczące udzielania dofinasowań przez OCWIP, w tym katalog kosztu kwalifikowanych
i niekwalifikowanych;

- obowiązujący formularz wniosku;

- przedstawimy logikę pisania projektu;

- kartę oceny projektu;

- zasady rozliczenia projektu;

- zasady kontroli dotacji.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza.

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy organizacji spotkań zapraszamy do kontaktu z biurem OCWIP w celu szczegółów.

Osoby do kontaktów ze strony OCWIP:

Alicja Gawinek, tel. 77 441 50 25, e-mail: a.gawinek@ocwip.pl

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png