Otwarto przepompownię w Luboszycach

Otwarto przepompownię w Luboszycach!

Realizacja tej inwestycji była wiodącym punktem nowatorskiej umowy w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, która na terenie Gminy Łubniany obowiązuje od 1 marca 2021 r.


Warto zaznaczyć, że Gmina Łubniany jako pierwsza gmina wiejska w województwie opolskim zdecydowała się na ten rodzaj współpracy z prywatnym operatorem wod.-kan.


Główny zadaniem nowo otwartej przepompowni jest obniżenie ciśnienia, a co za tym idzie zminimalizowanie awarii w Kępie, Luboszycach i Biadaczu, spowodowanych zbyt dużym ciśnieniem w rurach kanalizacyjnych.
Nowa przepompownia umożliwi również rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej w naszej Gminie.


Bardzo dziękujemy Partnerowi Gminy Łubniany – Firmie Plada Sp. z o.o., moim Współpracownikom, Radnym Gminy Łubniany, Sołtysom oraz wszystkim zaproszonym Gościom.


 „Przed nami jeszcze wiele do zrobienia w zakresie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej Gminy, mamy nadzieję, że realizacja podpisanej ponad rok temu umowy pozwoli zminimalizować awarie, te ewentualne szybko i skutecznie usuwać, a przede wszystkim wszystkim! im zapobiegać.
Naszym celem jest sprawne funkcjonowanie sieci wod.-kan. na miarę czasów i rozwoju technologicznego, dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb naszych Mieszkańców, jakimi są dostarczanie wody i odbiór ścieków.” – Paweł Wąsiak, Wójt Gminy Łubniany.

 

 

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png