Nabór do Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany

MRG nabór plakat.png

Przewodniczący Zespołu ds. wyboru członków  Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany na lata 2022 – 2024 Norbert Dreier ogłasza nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • posiada status ucznia
  • w dniu wyborów ma ukończone 13 lat, ale jednocześnie nie przekroczy 19 roku życia
  • zamieszkuje Gminę Łubniany
  • nie jest zawieszona w prawach ucznia i nie toczy się wobec niej żadne postępowanie karne ani w sprawie nieletnich
  • wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy Łubniany

Ogłoszenie o naborze do Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany:

PDFMRG ogłoszenie o naborze.pdf

Zgłoszenie kandydata następują poprzez złożenie wypełnionego wniosku rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami dotyczącymi spełniania kryteriów:

DOCMRG nabór WNIOSEK REKRUTACYJNY.doc

Wniosek należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Łubniany z dopiskiem "Młodzieżowa Rada Gminy Łubniany - zgłoszenie kandydata" do 20 maja 2022 r.

Szczegółowa procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany opisana jest w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXV/257/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany.

https://bip.lubniany.pl/download/attachment/24509/uchwala_nr_xxxv_257_21.pdf

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png