„Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego”.

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie:

„Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego”. 

Projekt realizowany jest  w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji  społecznej” Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku Pracy”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (liderem projektu jest CTC Polska sp.z.o.o., partner projektu: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych).  

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku pracy 45 niepracujących osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego, poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz zatrudnienie wspomagane. 

Każda osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, będzie korzystać między innymi z indywidualnego wsparcia trenera pracy, doradztwa psychologicznego i wsparcia doradcy zawodowego. 

Rekrutacja uczestników projektu trwa  do dnia 31 stycznia 2013. 

Uczestnikiem projektu mogą być osoby: 

-niezatrudnione;

-niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności; 

-osoby w wieku 16 – 64 lat; 

-uczące  się lub zamieszkałe  na obszarze woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie  ankiety zgłoszeniowej  i odesłanie jej:

- mailem  (skan z podpisem uczestnika) na adres

lub 

- pocztą tradycyjną na adres: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Damrota 4 / 35-36, 45-064 Opole

lub 

- osobiście do biura Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (adres jak wyżej) 

lub 

- faksem pod numer (77) 441 50 25 wew. 103. 

Do ankiety zgłoszeniowe  wymagana jest kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji projektu i udziału osób z niepełnosprawnością prosimy o kontakt z biurem 

Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, osobiście bądź telefonicznie bądź mailowo:

- Tel.(77) 77 441 50 25,

- e-mail:

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółowym Regulaminem uczestnictwa w projekcie.  

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png