Przebudowa ul. Akacjowej – droga gminna numer 102614 O m. Kępa, Gmina Łubniany

znaki_strona_www.png

Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Akacjowej w miejscowości Kępa, Gmina Łubniany. Przebudowa ta związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom ww. ulicy w dzielnicy domków jednorodzinnych. Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa zagospodarowania terenu pod kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki przestrzeni publicznej. Działania przyczynią się ponadto nie tylko do wzrostu bezpieczeństwa ale również konkurencyjności Gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności, stworzenie zachęty dla powstania nowych budynków mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych.

Projekt obejmuje przebudowę ulicy – klasy drogi D o długości 307 m wraz z jednostronnym chodnikiem oraz kanalizacją deszczową.

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 7 kwietnia 2022 r.

Nr umowy: RFRD/2021/G/94/U/2022

Całkowite wydatki kwalifikowane wg umowy: 1 633 214,93zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg umowy: 1 143 250,45 zł

Realizacja zadania: 2022 r.

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png