Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zapraszam do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie: (https://bip.lubniany.pl/6097/projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-ulic-luboszyckiej-zbozowej-oraz-polnej-w-kepie.html).

Przyczyną podjęcia prac nad nowym planem było m.in. wzmocnienie szansy na rozwój gospodarczy gminy Łubniany, odpowiedź na potrzeby społeczne mieszkańców gminy związane z dostępem do terenów zaopatrujących w niezbędne usługi, ochrona terenów zabudowy mieszkaniowej przed sezonowymi podtopieniami.

Z projektem planu miejscowego zapoznać się można także w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Łubniany, przy ul. Opolskiej 104, 46-024 Łubniany w godzinach w godzinach od 8.30 do 17.00 w poniedziałki oraz od 7.30 do 14.00 od wtorku do piątku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łubniany, przy ul. Opolskiej 104, 46-024 Łubniany o godzinie 15.00.

Termin składania uwag do ww. projektu mija 28 września 2022 r.

JPEGK_Rysunek_planu2_16.08.2022.jpeg (163,30KB)
JPEGK_Rysunek_planu1_16.08.2022 (002).jpeg (137,99KB)
 

 

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png