Rządowy Program „Aktywna Tablica” w Gminie Łubniany

aktywna tablica.png

Rządowy Program „Aktywna Tablica” w Gminie Łubniany

Gmina Łubniany uzyskała dofinansowanie w wysokości 69 704,23 zł ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Opolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Zadanie publiczne obejmuje Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Łubnianach i Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego został zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.


Całkowita wartość projektu wynosi 87 204,23 zł, w tym 17 500 zł wkładu własnego zapewniła Gmina Łubniany.

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png