Program Laboratoria Przyszłości w Gminie Łubniany!

729x308.png

Szkoły podstawowe z terenu Gminy Łubniany  otrzymały dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości. Łączna kwota, jaka trafiła do gminnych szkół to 210 000 zł.

 

Lista szkół oraz przyznane dofinansowanie:

PSP Brynica 30.000 zł

PSP Jełowa  60.000 zł

PSP Luboszyce 60.000zł

PSP Łubniany 60.000 zł

Wsparcie finansowe przyznano w zależności od liczby uczniów w szkole.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych finansowany w 100% z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Szkoły podstawowe, które organ prowadzący zgłosił w ogólnopolskim naborze, otrzymały środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej.

Katalog wyposażenia podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną).

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą m.in.:

  • Drukarki 3D z akcesoriami,
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie),
  • Aparaty fotograficzne z akcesoriami,
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

 

W ramach otrzymanych środków szkoły dokonały zakupu wyposażenia w terminie do 31.08.2022 r.

 

Szczegółowe informacje o Programie Laboratoria Przyszłości na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png