Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2022

Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak informuje, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Łubniany otrzymała na podstawie umowy Nr 459/2022/G-35/OZ-ZOA/D z dnia 4 października 2022 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubniany w roku 2022”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 48 333 zł (netto). Kwota dotacji wyniosła 27 468  zł z czego kwota 13 734 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 13 734 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Łubniany (kwota 24 731,64 zł).

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 42,47 Mg (2830 m2 płyt azbestowo – cementowych falistych) z 12 posesji położonych na terenie gminy Łubniany.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png