„Jestem Dumny! Jestem Polakiem!”

Wszystkich młodych pasjonatów historii Polski, będących uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie artystycznym: „Jestem Dumny! Jestem Polakiem!”.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Surge Polonia będąca jednocześnie dystrybutorem odzieży patriotycznej. Projekt dofinansował Narodowy Instytut Wolności będący pierwszą w historii Polski agencją wykonawczą odpowiedzialną za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu.  

1) Celem konkursu i zarazem całego projektu jest:

-popularyzacja twórczości o tematyce patriotycznej,

-pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego,

-budowanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków,

-wspieranie wychowania patriotycznego poprzez różne formy aktywności artystycznej.

2) Konkurs dedykowany jest dla dzieci i młodzieży, w różnym przedziale wiekowym. Każdy uczeń znajdzie miejsce w odpowiedniej dla siebie grupie rywalizacyjnej (klasy 1-4, klasy 5-8 oraz szkoły średnie).

3) Uczestnicy oraz zespoły (dopuszczalny jest udział grup) mają za zadanie przygotować pracę w wybranej przez siebie kategorii:

- wiersz (kategoria indywidualna) -> prezentacja twórczości własnej,

- piosenka (kategoria indywidualna oraz grupowa do 3 osób) -> prezentacja twórczości własnej albo autorska interpretacja utworu innego artysty,

- inscenizacja (kategoria indywidualna oraz grupowa do 5 osób) -> występ sceniczny prezentujący wybrany albo stworzony przez siebie utwór artystyczny z wykorzystaniem mowy ciała i/lub rekwizytów.

- filmik (kategoria indywidualna oraz grup do 5 osób) -> nagranie i prezentacja krótkiego filmiku tematycznego.

4) Z każdej grupy rywalizacyjnej, jury wyłoni jednego zwycięzcę albo zespół. Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody podczas uroczystej grudniowej gali, która odbędzie się w Warszawie. Miejsce i datę przekażemy po zakończeniu konkursu. W skład jury wchodzą pedagodzy oraz historycy.

5) Nagrody:

1 miejsce (nagrody o wartości 1500 zł!)

- dla osoby indywidualnej: tablet, zestaw książek historycznych, koszulka patriotyczna i zestaw gadżetów tematycznych.

- dla grupy: smartwach’e, zestaw książek historycznych, koszulki patriotyczne i gadżety.

2 miejsce (nagrody o wartości 600 zł)

- dla osoby indywidualnej oraz zespołu: zestaw książek historycznych, koszulki patriotyczne i gadżety.

3 miejsce (nagrody o wartości 300 zł)

- dla osoby indywidualnej oraz zespołu: zestaw książek historycznych, koszulki patriotyczne i gadżety.

3 SZKOŁY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ ZGŁOSZEŃ otrzymają od nas:

-1 miejsce: pakiet książek historycznych, literatury pięknej oraz pomocy naukowych o wartości 5000 zł!

-2 miejsce: pakiet książek historycznych, literatury pięknej oraz pomocy naukowych o wartości 3000 zł!

-3 miejsce: pakiet książek historycznych, literatury pięknej oraz pomocy naukowych o wartości 1000 zł!

Termin nadsyłania prac konkursowych przez uczniów mija 20 listopada 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o naszej inicjatywie znajdą Państwo pod adresem: dumny-polak.pl .

Dumny_Polak_Plakat_a3-1.jpeg

 

 

 

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png