Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Łubniany

Informujemy, że Gmina Łubniany przystąpiła do dystrybucji paliwa stałego/ węgla po preferencyjnej cenie.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego/węgla, gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić po preferencyjnej cenie:

1,50 tony węgla w 2022 r.
1,5 tony węgla po 1 stycznia 2023 r.

Aby skorzystać z zakupu preferencyjnego należy złożyć wniosek o zakup węgla, którego wzór zamieszczamy poniżej:

Do dokonania zakupu jest uprawniona osoba będąca mieszkańcem Gminy Łubniany, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Preferencyjna cena zakupu węgla nie przekracza 2000 zł brutto za tonę.

Limit węgla dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w okresie do dnia 31 grudnia 2022r. wynosi 1,5 tony.

Wniosek można składać w następujący sposób:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy Łubniany w pok. Nr 8 (parter) lub w sekretariacie Urzędu;
  2. pocztą elektroniczną przez ePUAP, https://epuap.gov.pl;
  3. na adres:, wyłącznie opatrzone podpisem elektronicznym (profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny).

Kontakt w sprawie preferencyjnego zakupu węgla - Urząd Gminy Łubniany:

tel.: 77 42 70 074,
       77 42 70 534.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png