Komunikat Nr 7

K O M U N I K A T - 7

Uwaga!!!

Ogłasza się sprzedaż końcową węgla preferencyjnego

(groszek) w okresie 9 maja – 30 czerwca 2023 r.

Informujemy, że:

  1. Każdy mieszkaniec Gminy Łubniany, który spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, ma prawo do zakupu węgla preferencyjnego w ramach ogłaszanej sprzedaży końcowej.
  2. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się żadnych ograniczeń i limitów!
  3. Łączna ilość paliwa przeznaczona do sprzedaży końcowej to ok. 17 ton w sortymencie – „groszek”.
  4. Cena wynosi =1.600,- złotych brutto za tonę paliwa typu - groszek.

Aby skorzystać z zakupu preferencyjnego w ramach sprzedaży końcowej należy złożyć wniosek o zakup paliwa, którego wzór zamieszczamy poniżej:

PDFwniosek w wersji pdf (745,18KB)

DOCXwniosek w wersji edytowalnej (36,83KB)

Uwaga!!! Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia do wyczerpania zapasów, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023r. Decyduje data złożenia wniosku!

Wniosek można składać w następujący sposób:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Łubniany w pok. Nr 8 (parter) lub w sekretariacie Urzędu;
  • pocztą elektroniczną przez ePUAP, ;
  • na adres: wyłącznie opatrzone podpisem elektronicznym (profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny).

Kontakt w sprawie preferencyjnego zakupu węgla - Urząd Gminy Łubniany:

 tel.:     77 42 70 074,

            77 42 70 534.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png