Konkurs “Piękna wieś Opolska – siła w ludziach!”

Zapraszamy do udziału w dwóch kategoriach:

  • I Najpiękniejsza wieś – Debiut

Udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa w województwie opolskim, która jeszcze nie uczestniczyła w Konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zaangażowanie i kreatywność mieszkańców wsi w proces rozwoju sołectwa.

  •  II Najlepszy projekt

Udział mogą wziąć przedsięwzięcia, których zakończenie realizacji nastąpiło w latach 2021-2023. Zgłoszony projekt musi mieć charakter społeczno-edukacyjny („miękki”) i zostać wykonany na terenie sołectwa.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału sołectwa/projektu
w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia dokonuje Wójt / Burmistrz Gminy wysyłając skan kompletu dokumentów w wersji elektronicznej drogą mailową na adres dwo@opolskie.pl

Z terenu gminy można zgłosić:

  • dwie wsie w kategorii „Najpiękniejsza wieś – Debiut”,
  • jeden projekt w kategorii „Najlepszy projekt”.

Nagrody
Najpiękniejsza wieś – Debiut
I miejsce – 13 tys. zł

II miejsce – 11  tys. zł

III miejsce-  9 tys. zł

Najlepszy projekt
I miejsce – 10 tys. zł

II miejsce – 8  tys. zł

III miejsce- 7tys. zł

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr tel.  77 44 82 123, 107, 108 lub pisząc na adres mailowy odnowawsi@opolskie.pl

Grafika-PWO-768x768.png

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png