Brynicka Agora

RAZEM na rzecz DOBRA WSPÓLNEGO

Najpierw były marzenia dzieci i młodzieży z Brynicy, które wyrażone zostały na płytach OSB w trakcie jednej z brynickich imprez. A potem? Potem projekt miał się skończyć. Jednak nadal nie przestaliśmy marzyć…

Jako jeden z czterech projektów w Polsce Brynicka Agora otrzymała grant w wysokości 20 000 zł z programu „Lokalne Partnerstwa PAWF” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Troje partnerów, do których należą Łubniański Ośrodek Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy oraz Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu Aktywni w Brynicy, postanowiło zrealizować marzenia brynickiej młodzieży.

Tak zaczęła się droga do DOBRA WSPÓLNEGO – brynickiej agory – miejsca, którego dzieci i młodzież będzie gospodarzem. To oni, w trakcie warsztatów z architektury krajobrazu, zaprojektowali te przestrzeń. Ich rodzice pomagali złożyć altanę, a społeczność szkoły – Pracownicy i nauczyciele – zadbali o zakładki do książek w półce bookcrossingowej, przygotowali lekcje tematyczne (o przyrodzie, ogrodnictwie), a także pomogli dzieciom w pracach przy Agorze. W działania zaangażowali się także lokalny biznes oraz Koło Gospodyń Wiejskich Dziouchy z Klasą z Masowa.

Dzięki działaniom partnerów w Brynicy zostaną stworzone warunki dla dzieci i młodzieży, sprzyjające ich aktywności. Wspólna przestrzeń, tworzona dla najmłodszych mieszkańców, zaaranżowana przez nich samych, wzmocni ich poczucie tożsamości z miejscem urodzenia oraz poczucie sprawczości. Mieszkańcy Brynicy zwiększą swoją aktywność społeczną i podejmą nowe działania, integrując się w nowej przestrzeni. Będzie to miejsce spotkań, odpoczynku oraz realizacji inicjatyw zaprojektowanych przez młodzież.

Spośród zaproszonych Gości przybyli Violetta Kozakiewicz, Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Opolskiego, Alicja Trychan - Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, Konrad Dendera - Radny Powiatu Opolskiego, Jerzy Józef Pilarczyk Zastępca Przewodniczącej Gminnej Rady Seniorów, Alicja Kulikowska – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brynicy, Przedstawicielki „Caritas” przy parafii w Brynicy oraz Paweł Wąsiak, Wójt Gminy Łubniany.

- Ta Agora to efekt synergii organizacji, które połączył jeden cel - marzenia dzieci i młodzieży. Cieszcie się kochani tym miejscem, dbajcie o nie i traktujcie, jak nazwa wskazuje, jako miejsce wymiany myśli - zaznaczył Paweł Wąsiak, Wójt Gminy Łubniany.

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png