Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na otrzymany indywidualny rachunek bankowy.

Tytuł przelewu: Opłata za odbiór odpadów, miesiąc, rok, lub okres. W razie wpłacania z rachunku bankowego zarejestrowanego na inną osobę należy w tytule wpisać również Imię nazwisko składającego deklarację.

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania do 15-go dnia każdego miesiąca. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji należy w ciągu 14 dni złożyć do Wójta Gminy Łubniany nową deklarację i uzasadnić przyczyny zmian.

Urząd Gminy w Łubnianach informuje mieszkańców, iż od 1 lutego wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2015 r. poz. 87. 

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją przepisów od dnia 01.02.2015 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu do pełnego złotego.  

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png