Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Termin przeprowadzenia konsultacji:

15.11.2023 r. – 29.11.2023 r.

Sposób konsultacji:

Ewentualne uwagi lub propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bdo@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/599/2023 Semiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r.

 Dokumenty podlegające konsultacjom:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz
z harmonogramem konsultacji:

Uchwała Nr 10949/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku.

PDFUchwala nr 10949.2023 Zarządu Województwa Opolskiego (2,81MB)

DOCXFormularz uwag. (17,47KB)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png