Walne Zebranie Członków - 30 listopada 2023 roku

Przekazujemy informację na prośbę Biura oraz Zarządu Grupy Rybackiej "Opolszczyzna":

Szanowni Członkowie Grupy Rybackiej "Opolszczyzna"!
Zapraszamy na "nadprogramowe" Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia.
TERMIN: 30 listopada 2023 roku

GODZINA: pierwszy termin 8:45, drugi termin: 9:00

MIEJSCE: Okręg Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, ul. Strzelecka 80 D (obok restauracji Zagłoba i strzelnicy)

CEL SPOTKANIA

O rozpoczęciu działalności gospodarczej myślimy już od kilku dobrych lat. 

30 listopada chcemy podjąć decyzję właśnie w tym kierunku. 

Chcemy rozpocząć działalności gospodarczą głównie w zakresie wprowadzania na rynek oraz obrotu rybami. 

Dlaczego akurat teraz? 

Głównym powodem dlaczego teraz chcemy wprowadzić taką zmianę jest potencjał pozyskania konkretnego wsparcia finansowego z funduszy rybackich na nasze podstawowe aktywności promocyjno-informacyjne, w tym przede wszystkim na Konkurs Czas na rybę, ze środków z Priorytetu 2 Funduszy Europejskich dla Rybactwa (z zadania pn. "Świadomy konsument").

W ramach naboru (trwającego od 4 do 18 grudnia br.) o środki mogą się ubiegać m.in. stowarzyszenia, jednak wymogiem jest wpis do rejestru przedsiębiorców. 

Stąd właśnie taka decyzja. 

Chcemy się rozwijać i poszerzać możliwości, aby nadal Was promować i wspierać .

Na spotkaniu przedstawimy także obecny stan wdrażania Priorytetu 3 - tj. środków na wdrażanie lokalnych strategii.

Porządek oraz propozycje uchwał podejmowanych na spotkaniu prześlemy w najbliższym czasie. 

Spotkanie będzie raczej krótkie i mamy nadzieję na Państwa obecność! 

Serdecznie pozdrawiamy!

Biuro oraz Zarząd 

Grupy Rybackiej "Opolszczyzna"  

Grupa Rybacka "Opolszczyzna"

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png