Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach

W dniach od 24 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach.

Zapraszam do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dostępny jest do wglądu w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Łubniany, przy ul. Opolskiej 104,

46-024 Łubniany w godzinach pracy Urzędu, a także w Biuletynie Informacji Przestrzennej w zakładce – planowanie przestrzenne (https://bip.lubniany.pl/8008/projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-ulicy-rolnej-w-luboszycach.html)


Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach  należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2024 r.

konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png