Projekt “Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO"

Poprzez projekt “Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO” Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) tworzy ogólnopolską sieć doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zieloni doradcy wspierają lokalne organizacje pozarządowe, a także wspierają partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.


Trwa NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY doradczyń i doradców - zgłoszenia przesyłać można do 31.03.2024 r.
Poszukiwane są osoby, które:
•    mają w sobie pasję, wrażliwość i podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska;
•    wiedzą jak realizować projekty społeczne i inwestycyjne oraz skąd pozyskiwać na nie fundusze, w tym także posiadają podstawową wiedzę z zakresu struktury pozyskiwania funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej;
•    wierzą, że mieszkańcy oraz organizacje społeczne powinny uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji dotyczących dobra wspólnego, w sposób szczególny związanych z ochroną środowiska i klimatu;
•    posiadają kompetencje do tego, aby wspierać i doradzać innym organizacjom społecznym oraz samorządom;
•    współpracują z szerokim gronem obywateli, organizacji i samorządów, które to działanie może zostać poparte ich rekomendacją;
•    działają na obszarze co najmniej jednego z województw: opolskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, małopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, mazowieckie, lubelskie, pomorskie i podkarpackie.


Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostanie co najmniej 15 osób (ze wskazanych wyżej województw). Dla uczestniczek i uczestników zaplanowane jest wynagrodzenie za zrealizowane wsparcie doradcze oraz organizację spotkań nt. dostępnych funduszy.
Co czeka uczestniczki i uczestników?
•    udział w 2 zjazdach szkoleniowych trwających 3 dni (czerwiec i październik 2024) oraz w 1 zjeździe Sieci Doradców - Fundusze dla Klimatu (III kwartał 2025);
•    wizyty studyjne, czyli poznanie dobrych i złych praktyk z zakresu ochrony środowiska;
•    webinaria edukacyjne oraz kurs e-learningowy wprowadzający do tematyki zmian klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
•    wymiana doświadczeń dzięki spotkaniom indywidualnym oraz grupowym z innymi doradczyniami i doradcami Sieci Doradców - Fundusze dla Klimatu;
•    wsparcie ekspertek i ekspertów z zakresu m.in. zrównoważonego rozwoju, planowania strategicznego;
•    minimum 40 godzin pracy doradczej wspierającej minimum 3 społeczności lokalne (organizacje oraz partnerstwa organizacji i instytucji samorządowych) w trakcie aplikowania o fundusze europejskie na ochronę środowiska (tu przewidywane jest wynagrodzenie w kwocie 5000 zł);
•    udział w spotkaniach sieciujących oraz ich współorganizowanie.
Trzon merytoryczny programu tworzą tematy: struktura funduszy europejskich; Zrównoważony rozwój - zagadnienia związane z zasadą horyzontalną; Strategia UE Europejski Zielony Ład; Sprawiedliwa Transformacja; Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i budowanie partnerstw; Programy regionalne i krajowe; Fundusze Europejskie na Infrastrukturę; Klimat i Środowisko; Europejski Pakt na rzecz Klimatu; Pakiet Fit for 55; dobór źródeł finansowania do potrzeb społeczności lokalnej.


Jakie są koszty uczestnictwa? Udział w projekcie jest bezpłatny, jednak nie zwracane są koszty dojazdów. Uczestniczkom i uczestnikom opłacane podczas zjazdów będą: wiedza, udział w wizycie studyjnej oraz materiały szkoleniowe, miejsca noclegowe, wyżywienie.Dojazd na spotkania i zjazdy uczestniczki i uczestnicy pokrywają indywidualnie. Inauguracja, webinaria oraz spotkania sieciujące będą organizowane na platformie ZOOM/Google Meet, a materiały szkoleniowe przesłane zostaną pocztą elektroniczną.


Jak się zgłosić? Należy wypełnić i wysłać online formularz rekrutacyjny, który dostępny jest TUTAJ. Formularz jest aktywny do 31.03.2024 r. włącznie.

Wszelkie zapytania można kierować na adres e-mail: funduszedlaklimatu@ofop.eu
Szczegóły na stronie: www.ofop.eu/funduszedlaklimatu/


Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt “Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO"

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png