Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu w sprawie zgłaszania wyłączenia z eksploatacji opryskiwaczy

OPRYSKIWACZE
SPRZĘT PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu zachęca wszystkich posiadaczy opryskiwaczy polowych, szklarniowych, sadowniczych, zaprawiarek do zgłaszania sprzedaży, wycofania z użytkowania lub zezłomowania sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Zgłoszenie wyłączenia z eksploatacji sprzętu można dokonać w Oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu:

Jednostka WIORiN w Opolu

Telefon

Oddział w Brzegu,

ul. Robotnicza 12

77 416 23 63

691 472 490

Oddział w Głubczycach,
ul. Chrobrego 5a

77 485 23 52

691 472 491

Oddział w Kluczborku,
ul. Żeromskiego 3b

77 418 66 78

691 472 492

Oddział w Namysłowie,
ul. Dubois 3

77 410 06 96
691 472 494

Oddział w Nysie,
ul. Rodziewiczówny 1

77 433 22 90
691 472 495

Oddział w Oleśnie,
ul. Jaronia 2/3

34 350 93 67
691 472 496

Oddział w Opolu,
ul. Wrocławska 172

77 457 56 08
691 472 497

Oddział w Prudniku,
ul. Przemysłowa 1

691 472 480
691 472 498

Oddział w Strzelcach Opolskich,
ul. Gogolińska 2a

77 461 38 25
696 472 499

w dowolny sposób osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź tradycyjnej.

Zgłaszając wyłączony z użytkowania sprzęt należy podać rodzaj opryskiwacza, rok produkcji, nazwa producenta, numer fabryczny sprzętu, termin wycofania z obrotu.

Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Opolu

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png