Pierwsza sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2024-2029.

Zgodnie z ustawą o samorządzie obrady rozpoczął i do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany prowadził je najstarszy Radny Stanisław Ficek.

Zarówno Radni, jak i Wójt Paweł Wąsiak otrzymali zaświadczenia o wyborze z rąk dr. Rafała Tkacza Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Tomasza Pyka i Zastępcy Przewodniczącego Kariny Kochanek.

Następnie Radni złożyli ślubowanie, po czym nastąpiło wybranie komisji skrutacyjnej i przeprowadzono wybory na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany.

Przewodniczącym Rady Gminy Łubniany został Zbigniew Romanowski, jego Zastępcą Anna Patelska.

Następnie Wójt złożył uroczyste ślubowanie:
„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg i wszyscy święci.”

W obecności zaproszonych Wójt podziękował Mieszkańcom i przedstawił zrealizowane inwestycje oraz plany na dalszy rozwój Gminy.

W uroczystej sesji udział wzięli pracownicy urzędu, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście:

 • Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a zarazem wielki pasjonat piłki nożnej i Wiceprezes Klubu Sportowego Soccer College Śląsk Łubniany - dr Rafał Tkacz
 • Komendant Miejski Policji w Opolu - Inspektor Rafał Drozdowski
 • Komendant Komisariatu Policji w Dorzeniu Wielkim - Podkomisarz Małgorzata Garbowska
 • Proboszcz Parafii pw. św. Bartłomieja w Jełowej - ks. Helmut Piechota
 • Prezes Banku Spółdzielczego w Łubnianach - Stanisław Dembowski
 • Prezes Plady Sp. z oo - Łukasz Sokołowski
 • Prezes Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych - Krzysztof Roether
 • Zastępca Prezesa Gminnego Zrzeszenia LZS - Tadeusz Diaków
 • Prezes LZS Rudatom Kępa - Dariusz Sznotala
 • Komendant Gminny OSP - Mariusz Szeląg
 • Prezes OSP Gminy Łubniany - Józef Kampa
 • Sołtysi
 • Przedstawiciele  Młodzieżowa Rada Gminy Łubniany

Wójt podziękował również za przesłane listy gratulacyjne:

 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Danucie Jazłowieckiej
 • Wicewojewodzie Opolskiemu Piotrowi Pośpiechowi
 • Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej starszemu brygadierowi Pawłowi Kielarowi
 • Zarządowi Opolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomaszowi Wiciakowi i Pawłowi Kampa
 • Przewodniczącemu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku opolskim – Rafałowi Bartkowi
 • Przewodniczącemu Zarządu Gminnego w Łubnianach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim - Krystianowi Baldemu

Życzymy Państwu wielu sukcesów w działaniach, a przede wszystkim dobrej współpracy.

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png