Poznaj cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 będą skupione wokół trzech celów, które są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak.

CEL 1. WSPARCIE OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI Sześć przedsięwzięć zaplanowanych w ramach celu nr 1 ukierunkowanych jest na udzielenie wsparcia  następującym grupom: osobom młodym do 25 roku życia, seniorom powyżej 60 roku życia oraz kobietom.

Przedsięwzięcie 1.1. Edukacja i wsparcie liderów życia publicznego i społecznego - będzie operacją własną zrealizowaną przez LGD. Operacja ta została zaproponowana przez organizacje III sektora, które dążą do rozwijania swojej działalności. W tym celu potrzebują jednak profesjonalnego doradztwa i wsparcia szkoleniowego. Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ze względu na doświadczenia zebrane w okresie realizacji poprzednich LSR jest jedynym podmiotem na obszarze partnerstwa, która dysponuje odpowiednią wiedzą oraz potencjałem organizacyjnym. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie także sieciowanie lokalnych organizacji pozarządowych, co jest kolejnym argumentem przemawiających za realizacją w formie operacji własnej. W jej ramach zorganizowana zostanie seria szkoleń dla organizacji pozarządowych. Będą one dotyczyć tworzenia innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych zasobów, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, prowadzenia działalności odpłatnej, aktywizacji społeczności, prowadzenia diagnozy lokalnych potrzeb. Lista ta zostanie rozbudowana o propozycje szkoleń zgłaszanych przez organizacje, które zgłoszą się do udziału w projekcie. W jego ramach będzie prowadzone także doradztwo dla NGO w zakresie księgowości, podatków oraz przepisów prawa.

Więcej informacji na plakacie!!

Artykuł informujący o zapisach LSR w ramach działania Wzmocnienie partnerstwa na obszarze LSR realizacja Planu Komunikacji na 2024 rok.

Poznaj cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png