Podsumowanie pracy PSP im. ks. Jana Bosko w Luboszycach w roku szkolnym 2023/2024

Ten rok szkolny był bardzo pracowity i atrakcyjny dla uczniów, obfitował w wiele sukcesów naukowych, sportowych i artystycznych. Szkoła miała dla wychowanków bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz realizowane były ciekawe projekty i programy edukacyjne. Odbyło się wiele interesujących wyjazdów i wycieczek krajoznawczych, ciekawych uroczystości i imprez.  Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu:

  • w klasach I – III 43 uczniów uzyskało wyróżnienia, co daje 43 %,
  • w klasach IV - VIII świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 67 uczniów, co daje 71%,
  • w klasach IV -  VIII 27 uczniów otrzymało szkolne stypendia naukowe, co daje 29%,
  • w klasach IV – VIII 14 uczniów otrzymało szkolne stypendia sportowe, co daje  15%,
  • 10 uczniów zostało wytypowanych do stypendiów i nagród Wójta Gminy Łubnian,
  • 1 uczennica z VII klasy uzyskała na koniec roku średnią ocen 6,0.

Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymali nagrody za zaangażowanie i wielki wkład pracy w wolontariacie szkolnym, za aktywny udział w kole turystyczno – geograficznym, za redagowanie szkolnej gazety „Boska Szkoła”, pracę w Samorządzie Uczniowskim i statuetki  za roczną aktywność sportową.

Uczniowie licznie i z wieloma sukcesami uczestniczyli w konkursach, zawodach sportowych i przeglądach na szczeblach powiatowych, diecezjalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych:

  • 32  uczniów zdobyło tytuł laureata,
  • 16  uczniów zostało  finalistami konkursów,
  • 56  uczniów zdobyło  miejsca I, II i III oraz Grand Prix, nagrody specjalne i aktorskie.

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli również bardzo dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty, znacznie przewyższając bądź dorównując średnim wynikom województwa opolskiego i w kraju.

W tym roku szkolnym nauczyciele prowadzili 20 kółek zainteresowań, w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, a łączna liczba tych godzin tygodniowo wynosiła 28. Niektóre z nich odbywały się nawet w soboty. Realizowaliśmy również 30 programów i projektów edukacyjno – wychowawczych, w tym 8 ministerialnych. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w „czynienie dobra”, co wynikało z realizacji jednego z  kierunków polityki oświatowej państwa.

Ta bogata oferta edukacyjna szkoły realizowana poprzez: działalność szkolnych kół zainteresowań, udział w programach, projektach, konkursach, zawodach, wyjazdach                               i wycieczkach krajoznawczych, organizację imprez oraz uroczystości szkolnych, z pewnością miała ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dzieci.

W naszej szkole 1/3 uczniów korzystała z różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a wszystkie dzieci brały udział w ciekawych warsztatach, spotkaniach rozwijających empatię oraz wrażliwość na potrzeby ludzi z niepełnosprawnościami żyjących wokół nas.

W ciągu całego roku szkolnego  napisaliśmy 140 artykułów na stronie szkoły, na  szkolnym Facebooku ukazało się 159 postów, kilka informacji ukazało się na  stronie gminy Łubniany. Szkolna gazeta „Boska Szkoła”, która rozprowadzana była też poza szkołą, również informowała środowisko lokalne o naszych wydarzeniach szkolnych. Ponad to w programie telewizyjnym TVP 3 Opole – w Kurierze Opolskim, i audycji radiowej Radia Doxa wystąpiły nasze uczennice, prezentując swoje sukcesy i pasje artystyczne.

 Nasza Rada Rodziców zorganizowała dla całej społeczności szkolnej aż 3 festyny rodzinne – jesienny, zimowy i letni. Cały czas wspierała nas w różnych działaniach szkolnych i na prośbę wychowawców oraz nauczycieli ufundowała wiele nagród dla dzieci.

 

Uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły oraz Radzie Rodziców serdecznie dziękuję za owocny wysiłek, zaangażowanie i wspólne działania na rzecz naszej społeczności  w minionym roku szkolnym 2023/2024.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko  w Luboszycach

                                                                                          Bogusława Domino - Pawelec

 

IMG20240703140320.jpeg

IMG-20240703-WA0003.jpeg

IMG-20240703-WA0002.jpeg

IMG-20240703-WA0001.jpeg

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png